Details

Title

„Media i Medioznawstwo”Nr 3–4 (11–12/III) 2013

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2015

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074
×