Szczegóły

Tytuł artykułu

„Media i Medioznawstwo”Nr 3–4 (11–12/III) 2013

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×