Szczegóły

Tytuł artykułu

Tematyka prasoznawcza naIV Ogólnopolskiej Konferencji NaukowejInstytutu Informacji Naukowej i BibliologiiUMK „Niewygodne dla władzy.Ograniczanie wolności słowa na ziemiachpolskich od XIX wieku do początkówwieku XXI” (Toruń, 23–24 X 2014)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×