Szczegóły

Tytuł artykułu

„Głos Ludu” — gazeta mniejszości polskiejna Zaolziu

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×