Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z konferencji „Informująi edukują — książka i prasa polska naobczyźnie w XXI wieku” (Gorzów Wlkp.,28–29 listopada 2013)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×