Details

Title

Grzegorz Mnich Łódzka prasa codzienna w okresie stalinowskim 1948–1956

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074
×