Szczegóły

Tytuł artykułu

Sześćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Tytuł czasopisma

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identyfikator

ISSN 2299-9566
×