Szczegóły

Tytuł artykułu

Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego

Tytuł czasopisma

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identyfikator

ISSN 2299-9566
×