Details

Title

Teoretyczne i empiryczne kwestie pomiaru dobrobytuekonomicznego w relacjach miasto-wieś

Journal title

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Yearbook

2013

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ; Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN

Identifier

ISSN 2299-9566
×