Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście zmianprzepisów dotyczących ochrony roślin w ostatnim dziesięcioleciu

Tytuł czasopisma

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identyfikator

ISSN 2299-9566
×