Szczegóły

Tytuł artykułu

System wspomagania decyzji inwestycyjnych w punktach kontroli w Unii Europejskiej

Tytuł czasopisma

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ; Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN

Identyfikator

ISSN 2299-9566
×