Details

Title

Finansowanie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo w Polsce

Journal title

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Yearbook

2014

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identifier

ISSN 2299-9566
×