Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw użytkującychgrunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim

Tytuł czasopisma

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identyfikator

ISSN 2299-9566
×