Szczegóły

Tytuł artykułu

Sytuacja finansowa gospodarstwdomowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu Polskido Unii Europejskiej

Tytuł czasopisma

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ; Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN

Identyfikator

ISSN 2299-9566

×