Szczegóły

Tytuł artykułu

Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemianspołeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi

Tytuł czasopisma

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identyfikator

ISSN 2299-9566
×