Details

Title

Pracochłonność i koszty pracy w produkcji jabłek w gospodarstwach z produkcją ekologiczną i konwencjonalną

Journal title

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Yearbook

2014

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ; Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN

Identifier

ISSN 2299-9566
×