Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ zmienności cen kwiatów ciętych i środków produkcji na sytuację ekonomiczną producentów kwiatów w Polsce w latach 2003-2012

Tytuł czasopisma

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ; Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN

Identyfikator

ISSN 2299-9566
×