Szczegóły

Tytuł artykułu

International Law for Humankind. Towards a New Ius Gentium,by Christophe Swinarski

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2010

Numer

No XXX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Identyfikator

ISSN 0554-498X

×