Szczegóły

Tytuł artykułu

Maritime Delimitation in the Barents Sea and International Practicein Maritime Delimitation

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2011

Numer

No XXXI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee on Legal Sciences PAS ; Institute of Law Studies PAS

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X
×