Szczegóły

Tytuł artykułu

Brusil Miranda Metou, Le rôle du juge dans le contentieux international,Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 626

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2012

Numer

No XXXII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Typ

Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0554-498X

×