Szczegóły

Tytuł artykułu

Polish Bibliography of International and European Law 2013

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2013

Numer

No XXXIII

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

387-442

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2013

Typ

Bibliografia / Bibliography

Identyfikator

ISSN 0554-498X
×