Szczegóły

Tytuł artykułu

„The Impact of Past and Present Immigrants’ TransnationalEngagements on their Home-Country Localities: Exploring an UnderinvestigatedAspect of the Transnationalism-Migration Relationship

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×