Details

Title

„Czy zmiana identyfi kacji? Ślązacy we współczesnym społeczeństwiepolskim”

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2013

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identifier

ISSN 0137-303X

×