Szczegóły

Tytuł artykułu

„Miejsce społeczności żydowskiej w strukturze Białegostoku jakoodradzającego się miasta wielokulturowego”

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×