Details

Title

Anna Brzozowska-Krajka, Etnokultura w diasporze: Międzyregionalizmem a amerykanizacją (Ethnoculture in Diaspora: Between Regionalism andAmericanization), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identifier

ISSN 0137-303X
×