Szczegóły

Tytuł artykułu

Anna Brzozowska-Krajka, Etnokultura w diasporze: Międzyregionalizmem a amerykanizacją (Ethnoculture in Diaspora: Between Regionalism andAmericanization), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×