Szczegóły

Tytuł artykułu

„Biografi czne konsekwencje międzynarodowej mobilnościw dzieciństwie: przypadek Third Culture Kids”

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×