Szczegóły

Tytuł artykułu

„Liczebność ludności polskiej na Białorusi na przełomieXX i XXI wieku według danych spisowych”

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-303X

×