Details

Title

Sprawozdanie z seminarium: „Integracja czy wykluczenie? Dostęp do obywatelstwa w Polsce i w krajach UE”

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identifier

ISSN 0137-303X
×