Szczegóły

Tytuł artykułu

Serge Cipko, Ukrainians in Argentina, 1897–1950. The Makingof a Community, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, Edmonton–Toronto2011

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×