Szczegóły

Tytuł artykułu

Barbara Cieślińska, Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnychemigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, WydawnictwoUniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×