Details

Title

Barbara Cieślińska, Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnychemigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, WydawnictwoUniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-303X
×