Szczegóły

Tytuł artykułu

Anitta Maksymowicz, Emigracja z pogranicza Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski do Australii Południowej w latach 1838–1914,Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×