Szczegóły

Tytuł artykułu

Unwilling Immigrants: Transnational Identities of East Central European Exiles during the Cold War

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×