Szczegóły

Tytuł artykułu

Z francuskiej perspektywy - o zsyłce na Syberię Rufina Piotrowskiego i jej emigracyjnym wymiarze

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×