Szczegóły

Tytuł artykułu

Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjodemograficzne

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X

×