Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z konferencji podsumowującej projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”, Warszawa, 15 Grudnia 2015

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×