Details

Title

Agnieszka Trąbka, Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2016

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-303X
×