Details

Title

Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2012

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2016

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-303X
×