Szczegóły

Tytuł artykułu

Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2012

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×