Details

Title

„My i oni” – doświadczenia Polaków w hotelarstwie w Wielkiej Brytanii

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2016

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identifier

ISSN 0137-303X
×