Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawność motoryczna dzieci w wieku 10–12 lat pochodzących z polskich rodzin mieszkających w Londynie na tle rówieśników mieszkających w Polsce

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×