Szczegóły

Tytuł artykułu

Janusz Pezda, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893, „Studia z historii XIX wieku”, t. III, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2013, ss. 200

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×