Szczegóły

Tytuł artykułu

Kto planuje mieć dzieci w Polsce do 2015 roku?

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2011

Numer

No 1 (159)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×