Szczegóły

Tytuł artykułu

Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa – GGS-PL

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2011

Numer

No 1 (159)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.) ; Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2019 r.)

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×