Details

Title

Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gminwojewództwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2011

Numer

No 2 (160)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 0039–3134
×