Details

Title

Starzenie sie populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza / Population ageing of the European Union countries – recent past and forecast

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2012

Numer

No 1 (161)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 0039–3134
×