Szczegóły

Tytuł artykułu

Women’s employment and marital stability: the role of the context

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2012

Numer

No 1 (161)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×