Szczegóły

Tytuł artykułu

Trwałość pierwszych związków w kohortach urodzeniowych 1951-1960 oraz 1961-1970/ Ability of first relationships for women from birth cohorts 1951–1960 and 1961–1970

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2012

Numer

No 1 (161)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134

×