Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowotwory złośliwe w Polsce jako problem zdrowia publicznego / Cancer in Poland as a public health problem

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2012

Numer

No 1 (161)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×